Golfkarton kwaliteiten

Golfkarton is een natuurvriendelijk product en is volledig recyclebaar. Golfkarton is opgebouwd uit een aantal lagen en in zijn simpelste vorm bestaat deze uit drie lagen: een toplaag - een golflaag en een binnenlaag - ofwel enkelgolfkarton.

Golfkarton

Als er hogere eisen aan de verpakking gesteld worden, vanwege het gewicht van het te verpakken product of het af te leggen logistieke traject, kunnen er extra golf-, tussen- en binnenlagen worden toegevoegd. De kwaliteit van het papier van de toplaag en de binnenlaag zijn medebepalend voor de sterkte van de doos.

De papiersoorten lopen van 70 gr/m2 tot 440 gr/m2 en de meest gebruikte papiersoorten zijn kraftliner, testliner en grijspapier (wellenstof). Gecoat papier kan eveneens als top- of binnenlaag dienst doen. De dikte van het golfkarton wordt geproduceerd vanaf 1,2mm tot aan 14mm en wordt aangegeven met letters.

Er zijn meer dan 125 kwaliteiten golfkarton welke zijn onderverdeeld in soorten afhankelijk van de dikte van het karton.

 

Kwaliteit Type Golfdikte Omschrijving
enkel golf F golf 1,2 mm enkelgolf mini-golf
  E golf 1,5 mm enkelgolf mini-golf
  N-B golf 2,3 mm enkelgolf - next generation  
  B golf 3 mm enkelgolf  
  C golf 4 mm enkelgolf  
dubbel golf EE golf 3 mm dubbelgolf E + E golf
  N-EB golf 4 mm dubbelgolf - next generation E + N-B golf
  EB golf 4,5 mm dubbelgolf E + B golf
  N-BC golf 6 mm dubbelgolf - next generation E + N-B golf
  BC golf 7 mm dubbelgolf B + C golf
  AC golf 9 mm dubbelgolf A + C golf

 

Zo kan golfkarton worden ingezet als een verzenddoos of een productverpakking. Ook kunnen verzendverpakkingen worden bedrukt met een firmanaam en/of logo, zodat deze ook als productverpakking in de schappen dienst kan doen (Retail Ready Packaging).