Onze Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Deze verklaring wordt gebruikt door DutchBoxx Golfkarton BV en DutchBoxx Inpakmaterialen (hierna "DutchBoxx" genoemd). DutchBoxx is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DutchBoxx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • De inloggevens van uw account
 • NAW Bedrijfsgegevens
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • BTW nummer (alleen nodig voor EU intracommunautaire leveringen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel afleveradres
 • Voor- en achternaam van de opgegeven contactpersonen
 • Overige persoonsgegevens (zoals titel, functie) die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze webshop aan te maken, in correspondentie of telefonisch.
 • Aankoopgeschiedenis
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • IP-adres, Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DutchBoxx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U de mogelijkheid te geven orders online te plaatsen
 • Het afhandelen van uw order en betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Analyse van uw gedrag op onze websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • DutchBoxx volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • DutchBoxx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DutchBoxx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van regel- en wetgeving is vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DutchBoxx verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DutchBoxx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DutchBoxx gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DutchBoxx gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Bij het uitschakelen van cookies is de functionaliteit van deze website beperkt.

 

Google diensten

DutchBoxx gebruikt diverse diensten van Google Inc. en heeft geen invloed op de gegevensoverdracht. Klik hier voor de Privacy handleiding voor Google producten - Klik hier voor het privacybeleid van Google.

 • Google Web Fonts
  Web fonts worden door Google geleverd om lettertypen gelijkmatig weer te geven. Wanneer u een pagina opent laadt uw browser de benodigde web fonts in de cache van uw browser, om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw apparaat gebruikt.

 • Google reCAPTCHA
  De functie Google reCAPTCHA wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt gemaakt of wordt misbruikt door een machine of een geautomatiseerde verwerking. Om Google reCAPTHA te gebruiken wordt u uw IP-adres en informatie die nodig is om deze service te verlenen, opgeslagen. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

 • Google Maps
  Ook wordt gebruik gemaakt van Google Maps (API) voor het weergeven van interactieve landkaarten. Zodra u een pagina bezoekt waarin een kaart van Google Maps is verwerkt, wordt informatie over uw gebruik van onze websites (zoals uw IP-adres) verzonden naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie doorgeven aan derden, voor zover wettelijk vereist of aan diegene die deze gegevens namens Google verwerken. Voor zover DutchBoxx weet zal Google uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens van Google.

 • Google Analytics
  De website-analysedienst Google Analytics maakt gebruik van cookies om uw gebruik van deze website te analyseren. De informatie die door deze cookies worden gegenereerd wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

  IP-anonimisering
  Met de functie "IP-Anonimisering" zal uw IP-adres worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten voor DutchBoxx samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetactiviteiten aan te bieden. Zover wij weten zal Google uw IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens die door Google worden bewaard.

  Browser plugin
  U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen; Als u dit doet, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van gegevens, gegenereerd door cookies en gerelateerd aan het gebruik van deze website en de verwerking van dergelijke gegevens, door Google voorkomen door een plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: Browser Add-on.

 • Google Remarketing
  Retargetingtechnologieën van Google maken het mogelijk om bezoekers van onze websites te adresseren met aangepaste, op interesses gebaseerde commerciële informatie. Het weergeven van advertenties vindt plaats volgens de op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruik en surfgedrag. Volgens de huidige statistiek zullen er geen persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen bij het bezoeken van onze websites. Bij toegang wordt een cookie geplaatst om anonieme gegevens over interesses van de gebruiker te verzamelen en zo reclame aan dergelijke informatie aan te passen. U kunt het gebruik van cookies voor retargeting door aangepaste advertenties van Google deactiveren op de link: https://www.google.com/settings/ads/onweb.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DutchBoxx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected].

Alle websites van DutchBoxx maken tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer - Protocol). Dit zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht privé blijft tijdens de verbinding tussen uw computer of mobiele telefoon en onze website. Een gecodeerde verbinding herkent u als de adresregel van de browser begint met "https://" en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DutchBoxx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

DutchBoxx Golfkarton BV
Mars 33
8448 CP Heerenveen
Nederland

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Heeft u verder nog vragen over onze websites, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Datum van deze Privacyverklaring: 30 juli 2019

B2B verkoopB2B verkoop

B2B verkoop
Onze business-to-business website in verpakkingen en verpakkingsmaterialen is uitsluitend gericht op zakelijke klanten, bedrijven, fabrikanten, verenigingen, ambachtelijke bedrijven, overheidsinstellingen of zelfstandige professionals.